Violin Atelier

    Semmy

Stahlhammer


Foto: Jerry Simon


Violin Atelier


Stahlhammer Violin Atelier repairs string instruments and has a selection of fine violins, violas, cellos, bases and bows for sale. The collection includes instruments from France, Germany, Italy and Sweden.


Contact: Stahlhammer Musik och Violin Atelier

Norr Mälarstrand 24

11220 Stockholm Sweden


Email: s.stahlhammer@gmail.com


Tel. +46 70 747 4811


Violin Ateljé


Stahlhammer Violin Ateljé reparerar stråkinstrument och har ett urval fina violiner, violor, celli, basar och stråkar till försäljning


Samlingen inkluderar instrument från Frankrike, Tyskland, Italien och Sverige


Kontakt: Stahlhammer Musik och Violinateljé

Norr Mälarstrand 24

11220 Stockholm


Email: s.stahlhammer@gmail.com


Tel +46 70 747 4811