Masterclass


    Semmy

Stahlhammer

Foto: Jerry Simon


Masterclass, Workshop

 


Semmy Stahlhammer is available for master classes on the concerto- chamber music- and orchestra repertoire.He gives interactive workshops on violin playing, practicing, interpretation, ergonomy, relaxation and performance.Semmy Stahlhammer kan engageras för mästarkurser kring konsert- kammarmusik- och orkester repertoar.Han ger interaktiva workshops kring violinspel, interpretation, ergonomi, avslappning och framträdande inför publik.