Klezmer

Stahlhammer Klezmer Ensemble

The Stahlhammer Klezmer Ensemble was founded around 1910 in Krasnik, near Lublin, Poland. The orchestra gave concerts and played at parties until 1939. In the photograph the musicians are seen with mandolins, guitars and balalaikas. They also played violin, cello, bass, harmonica, trumpet and drums.

Semmy Stahlhammer continues the family tradition with The Stahlhammer Klezmer Classic, today consisting of violin, cello and accordion. They can perform as duo or trio and engage guest- singers and instrumentalists.


Stahlhammer Klezmer Ensemblen grundades ca. 1910 i Krasnik nära Lublin i Polen. Orkestern gav konserter och spelade på fester fram till 1939. På bilden ses musikerna med mandoliner, gitarrer och balalajkor. De spelade även violin, cello, bas, munspel, trumpet och trummor.

Semmy Stahlhammer för familjetraditionen vidare med Stahlhammer Klezmer Band i Stockholm, som nu består av violin, cello och dragspel, med gäst- sångare och instrumentalister.
Listen and look at: www.stahlhammerklezmer.se

& YouTube


Lyssna och se på: www.stahlhammerklezmer.se

& YouTube

 Stahlhammer Klezmer Classic-

Semmy Stahlhammer, violin, Isabel Blommé, cello,

Miriam Oldenburg, piano/accordion

Sergei Teleshev, Button accordion


www.stahlhammerklezmer.se

plays Klezmer, Jewish, Yemenite, Ladino, Romany and Swedish Folk-music, Tango and Classical music.


Example of repertoire:

1. Mozart/Bach/Beethoven: duet, violin & cello.

2. Piazzolla: Tango.

3. Klezmer: Bulgar, Nigunim, Chosidl.

4. Bach: solo violin/cello, from Partita/Sonata/Suite.

5. Swedish Folk Musik.

6. Yiddish-song with guest singers.

7. Stories/reading from the book ”Codename Barber”.

8. G. Mahler: Symfony, arrangements of the Klezmer-like parts.

9. Romany/Gypsy music, often with guests.

10. Klezmer: Hora, Doina, Zhok, Sher, Terkish.

11. Or, music according to agreementThe variety of genres appeals to and attracts people with diverse social and ethnical backgrounds, and invites audiences to enjoy music that is familiar as well as to discover new musical terrain.


Stahlhammer Klezmer Classic’s wide range of repertoire has taken them to venues such as: Classical and Folk Music Festivals, Churches, Synagogues, First Nation Reservations, Romany Cultural Centers, Swedish TV and Radio, Schools, Libraries, Chamber Music Associations, and Private events.


2010, 2012, 2014, 2016 and 2018 Stahlhammer Klezmer Classic toured USA, 2010 and 2014 Canada, 2011 Macedonia, Kosovo and Israel,  2012 Macedonia, Israel and Russia, 2013 and 2014 Turkey, 2014, 2016 and 2018 Russia.


Stahlhammer Klezmer Classic has received grants from the Ingmar Bergman Foundation, from the Swedish Institute, and from the Swedish Arts Council.


Semmy Stahlhammer was First Concertmaster at the Stockholm Royal Opera for 25 years, and appears as solo artist on numerous CD recordings. He studied at Juilliard, is a graduate of Curtis Institute of Music and Kent State University, and has been Artistic Director of music festivals in Sweden and Italy. In his atelier in Stockholm Mr. Stahlhammer restores string instruments. His book Codename Barber was published in Swedish by Albert Bonnier’s Publishing House, 2007, and is translated into English, Russian, Hebrew and Chinese.

Isabel Blommé, cellist, is a graduate of Edsberg’s Musikinstitut and the Stockholm Royal Music College. She has performed on TV, radio and on many international music festivals. She is a founding member of the Blommé String Quartet, the Indra String Quartet and the Fenix ensemble and cellist in Stahlhammer Klezmer Classic.

Miriam Oldenburg, accordion and piano, is a frequently engaged musician and accompanist. As a Klezmer musician, she has performed with most of the established Swedish Klezmer bands and Yiddish singers. She has worked at The Stockholm State Theatre and The Swedish Radio Theatre. Miriam was chair of the Swedish Klezmer Association 2006–2010.


Music and reading/discussions around Semmy Stahlhammer’s acclaimed book, Codename Barber, can take audiences on a historical and musical journey, and let them follow a Jewish family’s fate during World War II. Semmy’s father, Mischa, brutally separated from parents and siblings, escapes from a work camp, and survives astounding ordeals as a partisan and land-mine specialist.


Music review: “Klezmer music with soul and feeling, musicians on the highest level, coupled with soulfulness and feeling for the source that brings the concept klezmer to a deeper and almost spiritual dimension.”

Book review , Codename Barber:

“Semmy has captured his father’s life fate with a dry realism that haunts the reader and leaves her without repose or peace.” Thure Stenström, Svenska Dagbladet


Price according to agreement.

Contact: s.stahlhammer@tele2.se & s.stahlhammer@gmail.com

Home page: www.stahlhammerklezmer.se & www.semmystahlhammer.se


 


SVENSKA:

Stahlhammer Klezmer Classic-

Semmy Stahlhammer, violin, Isabel Blommé, cello,

Miriam Oldenburg, piano/dragspel,

har sina rötter i familjen Stahlhammers ursprungliga Klezmer-ensemble (bild ovan), som gav konserter och spelade på fester i Polen fram till 1939. De framträder som trio eller duo och arbetar projektvis med gäster som, sångerskorna Anne Kalmering och Nina Åkerblom, basisten Ludvig Josephson, klarinettisten Staffan Mårtensson och dragspelaren Sergei Teleshev .


www.stahlhammerklezmer.se

spelar klezmer, judisk, jemenitisk, ladino, romsk och svensk folkmusik, tango och klassisk musik.

Exempel på repertoar:

* J.S.Bach/W.A.Mozart/L.v.Beethoven: duett för violin & cello

* A.Piazzolla: Tango

* Klezmer: Bulgar, Nigunim, Chosidl

* J.S.Bach: violin/cello solo, ur partita/sonat/svit

* Svensk folkmusik, romantisk, eller samtida musik

* I.Stravinsky: Chanson Russe

* Jiddishsång med gästsångerskor

* Berättelser ur boken Kodnamn Frisör

* G. Mahler: Symfoni, Klezmer-arrangemang

* Ladino, Jemenitisk, Romsk folkmusik, ofta med gäster

* Klezmer: Hora, Doina, Zhok, Sher, Terkish

* Eller musik enligt arrangörens önskemål


Stahlhammer Klezmer Classic’s breda repertoar har fört dem till konserthus, festivaler, folkmusikscener, företag, kammarmusikföreningar, kyrkor, synagogor, First Nation Indian-reservat och romska kulturcenter.

Variationen av genrer och musiker skapar ett program och sound som bjuder in publiken att njuta av bekant musik och  upptäcka ny musikalisk terräng.. Här lockas folkmusik publiken till den klassiska musiken och vice versa.


2010, 2012, 2014, 2016 and 2018 turnerade Stahlhammer Klezmer Classic i USA, 2010 and 2014 i Kanada, 2011 i Makedonien, Kosovo and Israel,  2012 i Makedonien och Israel, 2013 and 2014 i Turkiet, 2013, 2014, 2016 and 2018 i Ryssland.


Stahlhamner Klezmer Classic är Ingmar Bergmans stipendiater och har erhållit bidrag från kulturrådet och från Svenska Institutet.


Semmy Stahlhammer, violinist, var förste konsertmästare på Kungliga Operan i 25 år och är solist på många CD skivor. Han har varit konstnärlig ledare för musikfestivalerna: Stockholm Royal Opera Soloists, i San Giovanni, Toscana, Italien, Kammarmusik på Grand Hotel, Stockholm, Musik i Haga Fjärilshus, Musik i Östergötland och Stockholms Parkteaters Sommarmusik. I sin violiateljé i Stockholm restaurerar Semmy stråkinstrument.Han är författare till boken Kodnamn Frisör, utgiven på A. Bonniers förlag 2007, översatt till engelska ryska, hebreiska och kinesiska.

Isabel Blommé, cellist, är utbildad vid Edsbergs Musikinstitut och Kungliga Musikhögskolan. Hon har medverkat vid många internationella musikfestivaler, spelat i TV och radio, är sedan nio år tillbaka medlem i den välrenommerade Indrakvartetten och sedan 2009 cellist i Stahlhammer Klezmer Classic.

Miriam Oldenburg, dragspel och piano, jobbar som frilansande musiker, främst i klezmerband, franskt, folk- och världsmusik samt kabaré. Hon har medverkat i berättarföreställningar och som teatermusiker i ett tjugotal uppsättningar, bl a på Sörmlands Musik och Teater, Stockholms Stadsteater och Radioteatern.


Berättelser ur Semmy Stahlhammers kritikerrosade bok, Kodnamn Frisör, i kombination med musik ger publiken möjlighet att följa en judisk familjs öde under andra världskriget. Semmys far, Mischa, rycks brutalt från föräldrar och syskon, flyr från ett tyskt arbetsläger och överlever andra världskriget som partisan och specialist på minor. För att skapa en historisk och musikalisk resa, sammanflätar Stahlhammer Klezmer Classic musik med läsning, berättelser och diskussioner.


Musik-recension: ”Klezmermusik med själ och känsla, en konstmusikalisk touch med musiker på högsta nivå, parad med en själfulhet och känsla för ursprunget som gör att begreppet klezmer här får en djupare och nästan andlig dimension.” Östgöta Correspondenten

Bok-recension: ”Semmy har fångat faderns livsöde med en torr saklighet som inte lämnar läsaren någon rast eller ro.”Thure Stenström, Svenska Dagbladet

Pris enligt överenskommelse.

Kontakt: s.stahlhammer@tele2.se & s.stahlhammer@gmail.com

Hemsida Klezmer:

www.stahlhammerklezmer.se