Violin Atelier

Semmy

Stahlhammer

 

Foto: Jerry Simon

 

Violin Atelier

 

Stahlhammer Violin Atelier repairs string instruments and has a selection of fine violins, violas, cellos, bases and bows for sale. The collection includes instruments from France, Germany, Italy and Sweden.

 

Contact: Stahlhammer Musik och Violin Atelier

Norr Mälarstrand 24

11220 Stockholm Sweden

 

Email: s.stahlhammer@gmail.com

 

Tel. +46 70 747 4811

 

Violin Ateljé

 

Stahlhammer Violin Ateljé reparerar stråkinstrument och har ett urval fina violiner, violor, celli, basar och stråkar till försäljning

 

Samlingen inkluderar instrument från Frankrike, Tyskland, Italien och Sverige

 

Kontakt: Stahlhammer Musik och Violinateljé

Norr Mälarstrand 24

11220 Stockholm

 

Email: s.stahlhammer@gmail.com

 

Tel +46 70 747 4811